Klubben for alle med interesse for Kurilean Bobtail.

 Top kattene 2016
sponsoreres af
 

 
Siv Cathrine F. Brauter
 
 
Dyrecenter Midt
 
 
 
 
 
 
 
 Top kattene præsenteres
på Jyraks udstilling i Århus søndag d. 2 april 2017
 
Klubben indkalder til general forsamling
søndag d. 2. april på Jyraks udstilling i Århus.
 
GF afholdes om formiddagen inden bedømmelserne starter.
 
Dagsordenen for GF skal indeholde:
1. Registrering af stemmeberettigede
2. Valg af dirigent og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Godkendelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg
a. Lige år: Formand og sekretær
Ulige år: Kasserer og bestyrelsesmedlemmer
b. Revisor
10. Eventuelt
 

Resultater for KB show 2016

PDF fil

Kurilean Bobtail Klubben