Kurilean Bobtail på Pawpeeds
 
 
Pawpeds er en offentligt online stamtavle database for katte, hund, heste, fritter og kaniner.
De enkelte racer vedligeholdes og opdateres af opdrætter eller andre der har interesse i den enkelte race. Kurilean Bobtail databasen blev oprettet d. 3. december 2011

Pawpeds er et relevant stykke værktøj i opdræt, her han man se indavlsprocent, lave testparringer og tjekke linjerne på evt. nye katte man vil købe hjem. På den enkelt kat kan man se 10 generationer, såfremt de er lagt ind i Databasen.

For Kurilean Bobtail er det i øjeblikket kun Jeanette Trillingsgaard, der er godkendt til at ligge stamtavler ind i databasen. vil du have din stamtavle lagt ind, kan du sende Jeanette en mail på byjeatri@gmail.com med et tydeligt billede/kopi af stamtavlen. Stamtavlen skal indeholde stamtavlenumre og chipnummer.

Stamtavle numre og chipnumre er ikke synlig for offentligheden, og vider gives ikke til 3. mand, de bruges kun til at sikre en korrekt database. Der registreres heller ikke ejer på de enkelte katte, kun hvilket land den er født og bosiddende i.

Det er vigtigt at stamtavlen ikke er på russisk, da dette ikke kan oversættes korrekt med google.

Jeanette modtager ikke anmodninger til Pawpeds på facebook eller hendes private mail, jf. persondataloven
 
Send kopi af stamtavlen til byjeatri@gmail.com
 
 
Kurilean Bobtail Pedigree Database on Pawpeds
 
 
Pawpeds is a public online pedigree database for cats, dog, horses, ferrets and rabbits.
The individual breeds are maintained and updated by breeders or others who are interested in the individual breed. The Kurilean Bobtail database was created on December 3, 2011

Pawpeds is a relevant tool in breeding, where you can see the breeding percentage, make test matings and check the lines if possible. new cats to buy home. On the single cat you can see 10 generations if they are entered in the Database.

For the Kurilean Bobtail, only Jeanette Trillingsgaard is currently approved to place pedigrees in the database. if you want your pedigree inserted, you can send Jeanette an email to byjeatri@gmail.com with a clear picture / copy of the pedigree. The pedigree must contain pedigree numbers and chip numbers.

Pedigree numbers and chip numbers are not visible to the public and are not given to third parties, they are only used to secure a correct database. Also, no owner is registered on the individual cats, only which country they are born and reside in.

It is important that the pedigree is not in Russian as this cannot be properly translated with google.

Jeanette does not receive requests for Pawpeds on Facebook or her private mail, cf. the Personal Data Act

Send your request to Pawpeds to: byjeatri@gmail.com
2015-2021 Copyright All rights reserved ©Kurilean.dk